เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิทัสน์ จันทรมณี

โรงเรียน วัดม่วงหวาน(ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี