จำนวนเต็ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น

นิตยา ประจวบสุข

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนจำนวนเต็มคณิตศาสตร์ ม.ต้น เป็นชั้นเรียนเกี่ยวกับจำนวนเต็ม และการดำเนินการของจำนวนเต็ม