เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เดชประวีร์ แสนกล้า

โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องคอมพิวเตอร์