ผู้สอน
ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14558

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน สำหรับ นักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558