วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556


ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556

รหัสวิชา
1458

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  โปรแกรมปฏิบัติการ อินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books