homeวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556
person
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556

ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1458

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  โปรแกรมปฏิบัติการ อินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)