วิทยาศาสตร์ครูทิพย์ ป.บัณฑิต รุ่น 11

คำอธิบายชั้นเรียน

อยากรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เชิญชั้นเรียนนี้เลยนะค่ะ