การใช้งานของF1ถึงF12


ผู้สอน
นางสาว อัจฉริยา รักษาวงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้งานของF1ถึงF12

Class ID
14588

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุกูลนารี
คำอธิบายวิชา

ลองทำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)