ผู้สอน
ทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เสวนาภาษาแม่ลูก..(สูติฯ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14592

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียน สอน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสูติศาสตร์