นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียน วิชาสร้างเสริม หัวข้อ สร้างเสริมวัยผู้สูงอายุ

คำอธิบายชั้นเรียน

ถึงนักศึกษา ทุกท่าน ที่เรียนวิชาสรั้างเสริมสุขภาพ หัวข้อ สร้างเสริมวัยสุขภาพวัยผู้สูงอายุ ขอให้ อ่านหนังสือมาล่วงหน้า แล้วเจอกันในห้องเรียน อาจารย์มีสอบ ก่อนเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ