วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษารวม


ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษารวม

รหัสวิชา
1460

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ จริยธรรมการใช้ โปรแกรมปฏิบัติการ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books