เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การคุมกำนิด

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดแต่ละวิธีการ ข้อดี ข้อเสียของการคุมกำเนิดแต่ละวิธี