เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผลกระทบความก้าวหน้าของด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและสารสนเทศในชีวิตประจำวัน