การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3

ลำเจียก กำธร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3