ชั้นปี1 รายวิชา CPT

อิบตีซัม หะมะ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาคอมพิวเตอร์