ชั้นปี1 รายวิชา CPT

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อิบตีซัม หะมะ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เป็นรายวิชาคอมพิวเตอร์