ผู้สอน
อินอาม เจ๊ะอาแซ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.4 ฟังก์ชัน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14621

สถานศึกษา

โรงเรียนสามารถดีวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

กก้ดีำ