ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วิทยาศาสตร์

ปารีดา ปารีดา

โรงเรียนสามารถดี

คำอธิบายชั้นเรียน

กขคง