เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านสดอ

วิชาคอมพิวเตอร์

เนื้อหาเกี่ยวกับ ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานในชีวิตประจำวัน