ปวส.1/10

แสงเดือน ลิอินทร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 1/10