เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.3 เส้นทางสู่อาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ได้แก่ แนวทางเข้าสู่อาชีพและการประเมินทางเลือกอาชีพ