ม.3 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

เป็นวิชาพื้นฐาน ในชั้น ม.3 นักเรียนต้องเข้ามาเรียนและทำแบบฝึกหัด