เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด และการรายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ หรือนำเสนอผลงาน (ง 2.1 ม. 4-6/3)