ผู้สอน
นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14651

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด และการรายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ หรือนำเสนอผลงาน (ง 2.1 ม. 4-6/3)