ม.1/1เด็กปากหมาคร๊าบป๋มๆ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้ามพูดคำสุภาพ