ม.1/1เด็กปากหมาคร๊าบป๋มๆ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้ามพูดคำสุภาพ