ส30284 อาเซียนศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความเป็นมาของอาเซียนในเรื่องของการจัดตั้งอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ หน่วยงานการดำเนินการบริหาร สำนักงานใหญ่ ข้อมูลประเทศสมาชิก เสาหลักอาเซียน ประชาคมอาเซียน พลวัตอาเซียนทศวรรษหน้า สิ่งที่ท้าทายอาเซียน