เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส30284 อาเซียนศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความเป็นมาของอาเซียนในเรื่องของการจัดตั้งอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ หน่วยงานการดำเนินการบริหาร สำนักงานใหญ่ ข้อมูลประเทศสมาชิก เสาหลักอาเซียน ประชาคมอาเซียน พลวัตอาเซียนทศวรรษหน้า สิ่งที่ท้าทายอาเซียน