ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับสาขาภาษาญี่ปุ่น จ้าาาาา