ม.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5