เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อาณาจักรคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เดชประวีร์ แสนกล้า

โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์