เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนสมุนไพร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนให้ผู้สนใจสมุนไพรได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พันธุ์พืช โดยไม่เน้นว่าจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปสอบแข่งขัน แต่ให้การสอบแข่งขันเป็นเครื่องวัดระดับความรู้ของผู้เรียน และเป็นผลพลอยได้จากการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนนำไปใช้สร้างความก้าวหน้าในชีวิต การงาน