ห้องเรียนสมุนไพร


ผู้สอน
นาย พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนสมุนไพร

รหัสวิชา
1467

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จัดการเรียนการสอนให้ผู้สนใจสมุนไพรได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พันธุ์พืช โดยไม่เน้นว่าจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปสอบแข่งขัน แต่ให้การสอบแข่งขันเป็นเครื่องวัดระดับความรู้ของผู้เรียน และเป็นผลพลอยได้จากการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนนำไปใช้สร้างความก้าวหน้าในชีวิต การงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books