ม.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14679

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารของเครือข่าย และเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.