ผู้สอน
นาย วนภัทร์ แสงแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

444-211 Counseling in Social Work


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14692

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

- การให้คำปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์

- กระบวนการปฏิบัติงานฯ

- เทคนิคและทักษะการปฏิบัติงานฯ