homeค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
person
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ผู้สอน
person
นาย กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1470

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)