ผู้สอน
สุภณัฐ เนียมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ส22102


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14702

สถานศึกษา

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


คำอธิบายชั้นเรียน

วัฒนธรรมอาเซียน