เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

417-102 Reading &Writing

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ติววิชา 417-102 Reading &Writing

( เนื้อหาและแบบฝึกหัดจากการติวรวมทั้งแบบทดสอบต่างๆจะถูกโพสลงใน Classstart

เพื่อให้น้องๆได้ฝึกทำ และค้นหาความรู้รวยยอดจากการเรียน )


Classstart จะมีการอัพเดตทุกวันพฤหัสบดี หลังคาบเรียน


ขอความร่วมมือน้องๆให้ความสนใจ และติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

การเข้าชั้นเรียน และการทำแบบทดสอบต่างๆ ถือเป็นคะแนนค่ะ