ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รหัส 421151
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รหัส 421151

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14721

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

หัวข้อ รู้จักวิถีชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.