ผู้สอน
Supiroon Kluaypa
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14735

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน