ผู้สอน
korakot tongplai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพผ่านปารชญ์ชาวบ้าน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14759

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพผ่านปารชญ์ชาวบ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.