การเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้สอน

ชลธิชา ทองมี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14766

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.