ผู้สอน
ผศ. อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การประกันคุณภาพอาหาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14773

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

5073304 Food Quality Assurance