0601109 calculus for Engineer 1 เปิดให้นักศึกษาภาคพิเศษ (13.30-16.30)

คำอธิบายชั้นเรียน

สถานที่เรียน สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย

วัน-เวลา : จันทร์/ 13.30-16.30 น.