homeม.5/1 ปี 2-2554
person
ม.5/1 ปี 2-2554

ผู้สอน
นาย จำเนียร มินทะขัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.5/1 ปี 2-2554

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1478

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ข้อควรปฏิบัติ

1.ให้นักเรียนทุกคนสัครสมาชิก ในฐานะ." ผู้เรียน" ของเว็บไซต์นี้ พร้อทั้งเปลี่ยนรูปให้เป็นรูปตัวเอง

2.ให้นักเรียนตรวจสอบ E-mail ของตัวเองอยู่เสมอ

3.คะแนน 5 คะแนน สำหรับอัพโหลดรูปภาพตัวเอง

4.ครั้งต่อไปจะเป็นเนื้อหาหรือแบบฝึกหัด พร้อกำหนดวันส่ง/วันสิ้นสุดการส่ง และ คะแนนส่ง

 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)