เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

927-311 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิติ แผนภูมิควบคุมทางสถิติ แผนภูมิควบคุมผลบวก ค่าเบี่ยงเบนสะสม การสุ่มตัวอย่างตรวจสอบ คุณภาพเพื่อการยอมรับ ความเสี่ยงของผู้ผลิตและผู้บริโภค แนวคิดและเทคนิคของการจัดการคุณภาพ การค้นหาสาเหตุของของเสีย การใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการตรวจสอบคุณภาพ นโยบายคุณภาพและระบบการจัดการคุณภาพ เช่น ทีคิวซี ทีคิวเอ็ม และไอเอสโอ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ