ผู้สอน
อุลัมภีร์ แก้วพัตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14783

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงานชนิดต่างๆ การพิมพ์สัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว ความแม่นยำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิธีคำนวณคำ การผลิตเอกสารประเภทต่างๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนมีเทคนิคที่ดีในการผลิต