เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงานชนิดต่างๆ การพิมพ์สัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว ความแม่นยำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิธีคำนวณคำ การผลิตเอกสารประเภทต่างๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนมีเทคนิคที่ดีในการผลิต