ม.5/2
ผู้สอน

ดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.5/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14788

สถานศึกษา
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.