ม.5/2 ปี 2-2554


ผู้สอน
นาย จำเนียร มินทะขัด
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.5/2 ปี 2-2554

รหัสวิชา
1479

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

คำอธิบายวิชา

 

ข้อควรปฏิบัติ

1.ให้นักเรียนทุกคนสัครสมาชิก ในฐานะ." ผู้เรียน" ของเว็บไซต์นี้ พร้อทั้งเปลี่ยนรูปให้เป็นรูปตัวเอง

2.ให้นักเรียนตรวจสอบ E-mail ของตัวเองอยู่เสมอ

3.คะแนน 5 คะแนน สำหรับอัพโหลดรูปภาพตัวเอง

4.ครั้งต่อไปจะเป็นเนื้อหาหรือแบบฝึกหัด พร้อกำหนดวันส่ง/วันสิ้นสุดการส่ง และ คะแนนส่ง

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books