พลังงานกับชีวิต
ผู้สอน

วีระศักดิ์ สอนอาจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พลังงานกับชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14793

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

คลิ่นกล เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.