ชมนุม นักดูดาวสมัครเล่น

คำอธิบายชั้นเรียน

นายกันตนพ ม่วงมาลัย