เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียนเป็นคลาสสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษใดๆ หรือบุคคคลที่ต้องการปรับพื้นฐานของตัวเอง ครูสอนง่ายค่ะ มีความเข้าใจในตัวของผู้เรียน