ความเป็นครูวิชาชีพ(ภาษาไทย2)
ผู้สอน

สิรภัทร ยิ่งยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความเป็นครูวิชาชีพ(ภาษาไทย2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14820

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นครูวิชาชีพ(ภาษาไทย2)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.