ความเป็นครูวิชาชีพ (ภาษาไทย๒)
ผู้สอน

สกุลทิพย์ กาญจนดิษฐ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความเป็นครูวิชาชีพ (ภาษาไทย๒)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14823

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นครูวิชาชีพ (ภาษาไทย๒)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.