ม.4/3
ผู้สอน

นาย ชาคริต เอี่ยมเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.4/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1483

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.4/3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.