การใช้งาน Classtrat ชั้นเรียนออนไลน์


ผู้สอน
วิภาวดี ต่อวงษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้งาน Classtrat ชั้นเรียนออนไลน์

รหัสวิชา
1486

สถานศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

คำอธิบายวิชา

การใช้งาน Calsstrat ชั้นเรียนออนไลน  ผู้สอนได้รวมรวมวิธีการใช้งานแบบเป็นขั้นตอนให้ผู้เรียนสามารถทำเองได้อย่างง่าย โดยปฏิบัติตามคู่มือวิธีการใช้งานในเอกสารประกอบการเรียน ผู้สอนหวังเป้นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books